Current Status
Not Enrolled
Price
1250
Get Started

 

Alt handler om dig

Dette kursus handler kun om DIG… dig der lever med kroniske smerter eller dig der lever med en der har kroniske smerter tæt inde på livet.

Jo, mere styrket du kan stå i dig eller jer selv, desto lettere vil man kunne klare alle de udfordringer livet byder på. Du har valgt at sætte fokus på dig selv / jer selv, ved at købe dette online forløb og det kan du være stolt over, for det er vi.

Rejsen til det nye normale er begyndt.

Dit nye ”normale” er ment på den måde, at ens gamle liv, før livet tog en drejning og smerter blev en del af hverdagen og gjorde det umuligt at leve som FØR. Derfor er vi nu nødt til at sætte fokus på en ny måde at leve livet på. Derfor dit nye normale er EFTER en psykisk, fysiske eller mental lidelse indtog. 

 

Rejsen mod bedre livskvalitet

Mona og dig vil sammen starte en rejse imod bedre livskvalitet og arbejdsliv, så du kan stå stærkt i dig, og få det liv du drømmer om…

Mona bruger sin egen livshistorie, uddannelse og livserfaringer til at sikre dig en bedre livskvalitet. For hende selv har det været lettere at forholde sig til sit nye og gamle liv, frem for hele tiden at blive mindet om alt det hun ikke kunne længere. For det nye liv, var mere et tilvalg, end et egentligt fravalg af det gamle liv. (Også selvom det har været under pres, og ganske ufrivilligt!!.. )

ALT dig og Mona vil komme til at arbejde med i dette forløb handler om DIG.

Vi vil anbefale dig, at når du har valgt et tema, så tager du trinene igennem i den rækkefølge de er sat op i. Der er nemlig ofte en sammenhæng mellem de redskaber Mona taler om i videoerne i hvert tema. 

“Du er modigere end du tror,
Stærkere end du ser ud,
OG klogere end du ved”

Peter Plys

 

Life Book

Til hvert lektion, er der en Life Book. Du kan udskrive den så du kan arbejde med tingene ud fra din situation. Opgaverne hjælper dig også til at få bedre overblik over din situation på den lange bane. Sidst men ikke mindst hjælper opgaverne dig og dine omgivelser til at få tingene mere ind under huden, så nye vaner bliver rutiner.

Husk at opgaverne passer til det tema du har valgt at arbejder med, og samler op på den teori som Mona omtaler i videoerne.

Derudover har Mona lavet nogle spørgsmål, som du kan reflektere over. Altså hjælper det en på vej til en ny og bedre måde at leve på.  

 

Intro til Mona Nyholm

Mona Nyholm_privat socialrådgiver, Patient in Focus kursus HJÆLP

H J Æ LP – Life Camp kurset, lavet af Mona Nyholm ©  Mona Nyholm er uddannet socialrådgiver, social mentor og coach og har arbejdet i det kommunale regi i mange år.

Mona har ydermere erfaring fra det private arbejdsmarked, hvor hun var hos anden aktør for Viborg kommune.

I mange år har Mona´s interessefelter været misbrug og psykiatri. 

Mona Nyholm er underlagt lov om rådgivning. Mona må derfor gerne fremsætte hendes personlige synspunkter eller udtrykke en politisk holdning, og hun understrege, når hun udtaler sig på egne vegne f. eks: ”Det er min personlige mening, at…” så det er tydeligt for dig, at hun ikke udtaler på vegne af din nuværende situation. 

Mona må gerne gengive faktiske forhold, som vedrører hendes eget arbejdsområde eller faglige beskrivelser, med en understrege faglighed f. eks: ”Som socialrådgiver er det min erfaring, at…” 

Beskyttelsen gælder alle former for ytringer, f.eks. tekst, tale, billeder, billedsprog, beklædning, møder, interviews, læserbreve, debatindlæg og kunstneriske udtryksformer. Mona Nyholms profession som socialrådgivere gør at hun er underlagt lov om autorisation. 

Her kan du downloade H J Æ L P kursus beskrivelsen omkring temaerne.